Open Access Journal

Manuscript submission

Volume 27 (1976), issue 5-6
Title:

Financijsko stanje drvne industrije SR Hrvatske

Authors:
Research subject and fields:
Keywords:
Abstract:

Reguliranje robno-novčanih odnosa, uvođenjem obveze osiguranja plaćanja propisanim instrumentima, imat će značajne posljedice, osobito na poslovanje drvne industrije SR Hrvatske. U razdoblju neposredno pred početak primjene instrumenata osiguranja plaćanja, većina organizacija grane je nelikvidna i ne može uskladiti priliv i odliv novca za odricanje postojeće razine poslovne aktivnosti. Izbjegavanje nepoželjnih ekonomskih posljedica i izlaz iz sadašnjeg položaja može se postići stimuliranjem izvoza i finalne potrošnje mjerama ekonomske politike, ali istovremeno i višim stupnjem poslovne organiziranosti reprodukcijskog kompleksa.

Publisher

Faculty of Forestry and Wood Technology
HRCAK
ORCID
DOI
CROSSREF

DRVNA INDUSTRIJA Scientific Journal of Wood Technology

ISSN 0012-6772 (Print) / ISSN 1847-1153 (Online)

Faculty of Forestry and Wood Technology University of Zagreb, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska - Croatia
Tel: +3851 2352 430, E-mail: drind@sumfak.hr
Editor-in-Chief: Prof. Ružica Beljo-Lučić, Ph.D. E-mail: editordi@sumfak.hr