Open Access Journal

Manuscript submission

Volume 37 (1986), issue 1-2
Title:

Sekundarne sirovine i mogućnost njihova iskorišćenja u drvo-prerađivačkoj industriji SR Crne Gore

Research subject and fields:
Abstract:

Sekundarne drvne sirovine mogu predstavljati solidnu osnovu za industrijsku preradu u vrlo različite proizvode, počev od toplinske i elektoroenergije, celuloze i papira do raznih šećera i drugih proizvoda. Jedan od problema u njihovom korišćenju predstavlja transport, jer su ove sirovine voluminozne i otežavaju upotrebu sredstava prijevoza.

Publisher

Faculty of Forestry and Wood Technology
HRCAK
ORCID
DOI
CROSSREF

DRVNA INDUSTRIJA Scientific Journal of Wood Technology

ISSN 0012-6772 (Print) / ISSN 1847-1153 (Online)

Faculty of Forestry and Wood Technology University of Zagreb, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska - Croatia
Tel: +3851 2352 430, E-mail: drind@sumfak.hr
Editor-in-Chief: Prof. Ružica Beljo-Lučić, Ph.D. E-mail: editordi@sumfak.hr