Open Access Journal

Manuscript submission

Volume 38 (1987), issue 3-4
Title:

Wertbestimmung der Dimension und Zapfenwinkel bei Stuhlkonstruktionselementen aufgrund vorausbestimmter Parameter der Modellgeometrie

Authors:
Research subject and fields:
Abstract:

Dimenzioniranje konstruktivnih elemenata stolice moguće je vršiti na dva načina: - grafičkom metodom (crtanjem tj. projiciranjem), - iznalaženjem matematičkih ovisnosti veličina pojedinih konstruktivnih elemenata. Mogućnosti postizavanja relativno visoke točnosti obrade uvjetovane su točnim dimenzioniranjem sastavnih elemenata, te preciznim utvrđivanjem kuteva. Ovisnosti između pojedinih dimenzija stolice kao cjeline, određene matematičkim izrazima, često su jedino ispravna i sigurna osnova za osiguranje geometrijskih usklađenosti dimenzija sastavnih elemenata stolice.

Publisher

Faculty of Forestry and Wood Technology
HRCAK
ORCID
DOI
CROSSREF

DRVNA INDUSTRIJA Scientific Journal of Wood Technology

ISSN 0012-6772 (Print) / ISSN 1847-1153 (Online)

Faculty of Forestry and Wood Technology University of Zagreb, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska - Croatia
Tel: +3851 2352 430, E-mail: drind@sumfak.hr
Editor-in-Chief: Prof. Ružica Beljo-Lučić, Ph.D. E-mail: editordi@sumfak.hr