Open Access Journal

Manuscript submission

Volume 50 (1999), issue 2
Title:

Holzprodukte in vergleichenden Okobilanzen

Research subject and fields:
Abstract:

Cilj ekološkog vrednovanja (engl. Life Cycle Asssessment, LCA; njem. Produktokobilanzierung) proizvoda jest priopćavanje važnih količinskih podatkaka o utjecaju nekog proizvoda na okoliš tijekom njegova životnog vijeka. Ta se metoda primjenjuje da bi se prepoznale i utvrdile mogućnosti poboljšanja ekološkog djelovanja u pojedinim procesima, te da bi se usporedili proizvodi koji imaju jednaku funkciju i svojstva, čime je omogućen izbor ekološki najprihvatljivijeg proizvoda. Drvo i drvni proizvodi imaju odličan položaj u LCA-analizama jer su načinjeni od sirovine koja je sama po sebi dio šumskog ekološkog sustava. Do sada još nije bilo moguće kvantificirati ekološke prednosti održivog šumarstva do te razine da bi se čvrsto poduprle ekološke dobrobiti primjene drva. Jedina iznimka od tog pravila je pohranjivanje CO2. Uglavnom, primjeri izabrani s područja unutarnje gradnje i elektrovodnih mreža pokazuju da mnogi proizvodi na bazi drva imaju ekološki povoljno mjesto ako se usporede s alternativnim proizvodima. Doduše, to nije slučaj i za željezničke pragove impregnirane kreozotom, jer posljedice emisije kreozota i relativno kompliciran način učvršćenja šina na pragove premašuju povoljne značajke drva. Pri tom se LCA-metoda koristila i za vrednovanje odgovarajućih mjera poboljšanja i kao potpora njihovoj provedbi.

Publisher

Faculty of Forestry and Wood Technology
HRCAK
ORCID
DOI
CROSSREF

DRVNA INDUSTRIJA Scientific Journal of Wood Technology

ISSN 0012-6772 (Print) / ISSN 1847-1153 (Online)

Faculty of Forestry and Wood Technology University of Zagreb, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska - Croatia
Tel: +3851 2352 430, E-mail: drind@sumfak.hr
Editor-in-Chief: Prof. Ružica Beljo-Lučić, Ph.D. E-mail: editordi@sumfak.hr