Open Access Journal

Manuscript submission

Volume 59 (2008), issue 3
Title:

Pilanarstvo u Republici Hrvatskoj I. dio – Povijesni pregled hrvatskog pilanarstva

Abstract:

U radu je prikazan razvoj pilanarstva u Hrvatskoj od pojave prvih pilana na pogon vodom pa sve do kraja 20. stoljeća. Prikaz se temelji na fragmentima radova različitih autora s ovih prostora koji su se bavili tom tematikom. Podaci o prvim pilanama u Hrvatskoj na pogon vodom (venecijanskim jarmačama) datiraju od početka 15. stoljeća. Prve parne pilane na području Hrvatske podižu se početkom druge polovice 19. stoljeća. Glavninu investicijskih ulaganja pri njihovu otvaranju i vođenju imao je inozemni kapital. Kao osnovni pilanski stroj u parnim pilanama rabile su se gotovo isključivo pune vertikalne jarmače. Određen broj parnih pilana održao se gotovo do početka drugoga svjetskog rata. Nakon rata, pa sve do 1952. godine osposobljeni su gotovo svi oštećeni kapaciteti, a ponovno je izgrađena i većina uništenih. Od 1953. do 1960. godine, zbog sve veće potrebe za kvalitetnijim piljenicama za finalnu industriju, uz istodobni pad kvalitete pilanskih trupaca prošireni su, grupirani i djelomično modernizirani kapaciteti pilana. Od 1960. do Domovinskog rata 1990. godine rekonstruirane su gotovo sve pilane na načelima tadašnje suvremene tehnike i tehnologije te zbog potreba za sve većom finalizacijom građe. Rat je donio velika materijalna razaranja. Prema nekim procjenama, oko 25 % proizvodnih kapaciteta drvne industrije potpuno je uništeno ili je pretrpjelo velika materijalna razaranja, a indirektne štete izazvane ratom i njegovim posljedicama nisu bile manje od toga. Kako bi se ispravilo to stanje, tijekom i nakon rata u novoj hrvatskoj državi počinje privatizacija i revitalizacija velikih drvnoindustrijskih poduzeća te zatvaranje starih i otvaranje novih pilanskih kapaciteta.

Publisher

Faculty of Forestry and Wood Technology
HRCAK
ORCID
DOI
CROSSREF

DRVNA INDUSTRIJA Scientific Journal of Wood Technology

ISSN 0012-6772 (Print) / ISSN 1847-1153 (Online)

Faculty of Forestry and Wood Technology University of Zagreb, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska - Croatia
Tel: +3851 2352 430, E-mail: drind@sumfak.hr
Editor-in-Chief: Prof. Ružica Beljo-Lučić, Ph.D. E-mail: editordi@sumfak.hr