Open Access Journal

Manuscript submission

Volume 28 (1977), issue 11-12
Title:

Mehanizacija pilana za tvrdo drvo u SFRJ

Authors:
Research subject and fields:
Abstract:

Modernizacija proizvodnih procesa u pilanskoj industriji (tvrdo drvo) počela je u Jugoslaviji prije 10 godina. Od tada pa do danas u veliki broj pilana unesena je suvremena tehnika i tehnologija koju karakterizira viša produktivnost rada nego u klasičnim pilanama. Velike poteškoće u procesu modernizacije pilanske industrije posljedica su heterogenog sastava šumskog fonda i usitnjenih kapaciteta (prosječni prorez trupaca u pilanama SFRJ je 17.800 m3 godišnje s radom u dvije smjene). To je otežavalo specijalizaciju i koncentraciju pilanskih kapaciteta. S obzirom na specifične uvjete (struktura i koncentracija šumskog fonda) i načine privređivanja ustanovljeno je da se minimalni pilanski kapacitet koji se s ekonomskog stanovišta isplati mehanizirati sastoji iz jedne tehnološke linije jarmača ili tračnih pila koja može godišnje s radom u dvije smjene preraditi najmanje 25.000 m3 trupaca tvrdog drva. Velik napredak učinjen je u primjeni dvofazne namjenske tehnologije u kojoj se proizvode piljeni elementi za industriju masivnog namještaja u posebno organiziranim odjelima (dorada). Kapacitet jedne linije u doradnoj pilani je oko 10.000 m3 ulazne neobrađene građe godišnje s radom u dvije smjene. Pred znanstvenoistraživačke organizacije postavljaju se opsežni zadaci istraživanja opreme, stupnja mehanizacije i načina piljenja prilagođenih nižekvalitenoj i tanjoj pilanskoj oblovini.

Publisher

Faculty of Forestry and Wood Technology
HRCAK
ORCID
DOI
CROSSREF

DRVNA INDUSTRIJA Scientific Journal of Wood Technology

ISSN 0012-6772 (Print) / ISSN 1847-1153 (Online)

Faculty of Forestry and Wood Technology University of Zagreb, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska - Croatia
Tel: +3851 2352 430, E-mail: drind@sumfak.hr
Editor-in-Chief: Prof. Ružica Beljo-Lučić, Ph.D. E-mail: editordi@sumfak.hr