Open Access Journal

Manuscript submission

Volume 40 (1989), issue 1-2
Title:

Prijedlog za praćenje i uspoređivanje poslovnih rezultata u pilanskoj preradi

Authors:
Research subject and fields:
Keywords:
Abstract:

U članku je najprije upozoreno na promjene koje se zbivaju u pilanskoj preradi: stalno se smanjuje proizvodnja klasične piljene građe, a sve se više povećava proizvodnja elemenata i građe za reprodukciju za potrebe tvornica za finalne proizvode. Da bi se osiguralo napredovanje u privređivanju i poticale inicijative za unapređenje rada i poslovanja, postalo je nužno uspoređivati i pratiti rad i rezultate pilana u zemlji, kao i onih iz drugih zemalja. Stoga je proizvodnju piljene građe različitih vrsta drva i za različite načine piljenja najprije potrebno svesti na m3 građe jedne vrste drva, odnosno iskazati je na jedinstveni način u međusobno usporedivim uvjetnim jedinicama utroška sati i troškova prerade. Stoga je iznesen postupak i utvrđeni odnosi utroška sati i odnosi troškova prerade po m3 građe glavnih vrsta drva i za sva tri načina piljenja:
- za pilane s klasičnom proizvodnjom piljene građe
- za dvofazne pilane s izradom elemenata
- za pilane s proizvodnjom građe za reprodukciju
Na osnovi tako utvrđenih odnosa, analizirani su i uspoređeni rezultati pilana ostvareni u 1987. god. Na kraju se predlaže osnivanje odgovarajućih centara u zemlji koji bi se kontinuirano i organizirano bavili tom problematikom.

Publisher

Faculty of Forestry and Wood Technology
HRCAK
ORCID
DOI
CROSSREF

DRVNA INDUSTRIJA Scientific Journal of Wood Technology

ISSN 0012-6772 (Print) / ISSN 1847-1153 (Online)

Faculty of Forestry and Wood Technology University of Zagreb, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska - Croatia
Tel: +3851 2352 430, E-mail: drind@sumfak.hr
Editor-in-Chief: Prof. Ružica Beljo-Lučić, Ph.D. E-mail: editordi@sumfak.hr